do góry

Rekrutacja – uczniowie przyjęci do szkoły na rok szkolny 2021/2022


  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działająca przy PSP Popielów, działającej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r, poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Nr 0050/420/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 26.01.2021r.oraz  Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie Nr 14/2019/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2021/2022 zostali do niej przyjęci.

  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 37 zgłoszeń kandydatów do szkoły zamieszkałych  w obwodzie szkoły i 2 wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu. Przyjęła do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2021/2022 39 kandydatów.


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Ewelina Mierzejewska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-22 08:12:56 przez Ewelina Mierzejewska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr