do góry

Rekrutacja do szkoły


  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działającej przy PSP Popielów, działającej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r, poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Zarządzenia Nr 0050/970/2024 Wójta Gminy Popielów z dnia 23.01.2024 r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie
  Nr 9//2023/2024 z dnia 29.01.2024r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2024/2025 zostali do niej zakwalifikowani.

  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 34 zgłoszenia kandydatów do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły i 2 wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu. Zakwalifikowała do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2024/2025 36 kandydatów.


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Maria Nawrot
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-09 19:11:26 przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr