do góry

Rekrutacja - uczniowie zakwalifikowani do szkoły na rok szkolny 2021/2022


  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działającej przy PSP Popielów, działającej zgodnie z ustawą z dnia   14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r, poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Nr 0050/420/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 26.01.2021r. oraz  Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie Nr 14/2019/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2021/2022 zostali do niej zakwalifikowani.

  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 37 zgłoszeń kandydatów do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły i 2 wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu. Zakwalifikowała do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2021/2022 39 kandydatów.

   


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Lidia Kilian - Skupień
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-03-31 07:29:10 przez Lidia Kilian - Skupień
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr