do góry

Ogłoszenie - rekrutacja (uczniowie zakwalifikowani do szkoły)


  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działająca przy PSP Popielów, działającej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r, poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.01.2020r., Zarządzeniem Nr 0050/241/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2020r. oraz  Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie Nr 14/2019/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2020/2021 zostali do niej zakwalifikowani.

  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 30 zgłoszeń kandydatów do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły i 0 wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu. Zakwalifikowała do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2020/2021 30 kandydatów.


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Lidia Kilian - Skupień
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-04-02 07:22:22 przez Lidia Kilian - Skupień
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr